Изложеният тук текст е договор между Вас като физическо или юридическо лице, влизащо в това споразумение (оттук насетне наричано за по-кратко “Купувачът”) и Adore Outdoors.

“Визуални материали” означава снимки, видео материал и дизайнерски произведения от подобен характер, които могат да бъдат лицензирани чрез уебсайта на Adore Outdoors.

Долуизложените Условия за Употреба (УУ) представляват споразумение между Купувача и Adore Outdoors, което определя правата и задълженията, произтичащи от лицензирането на визуални материали. Съгласявайки се с УУ, вие удостоверявате, че УУ контролира вашите права и задължения, по отношение на лицензирания визуален материал, който купувате от днес и занапред. Моля, препрочитайте тези УУ, когато купувате визуални материали.

ТОВА Е ЕДИНИЧЕН ЛИЦЕНЗ, ОТОРИЗИРАЩ ЕДНО ФИЗИЧЕСКО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ ДА ЛИЦЕНЗИРА, ИЗТЕГЛИ И ПОЛЗВА ВИЗУАЛНИ МАТЕРИАЛИ.

Лиценз за визуални материали

Чрез този документ, Adore Outdoors ви дава единичен лиценз без права за прехвърляне на трети лица, и неексклузивен, за употреба, модифициране и възпроизвеждане на визуално съдържание в цял свят. Този лиценз се подчинява и управлява от следните ограничения:

 1. Като дигитална репродукция, включително на уебсайтове, в онлайн реклама, в социални медии, реклама за мобилни устройства, в мобилни приложения, в софтуер, електронни картички, електронни публикации (е-книги, е-списания, блогове и т.н.), и в онлайн медии (включително в услуги за споделяне на видео като YouTube, Dailymotion, Vimeo и т.н.).
 2. Като печатно изделие – част от опаковка или етикет, на бизнес карти, билборди, обложки на CD и DVD, или като рекламен материал в печатни медии, включително списания, вестници и книги.
 3. Като част от филм, видео, телевизионна поредица, реклама или други мултимедийни продукции във всички досега познати медиуми и такива, които вбъдеще ще бъдат създадени, без значение от размера на целевата аудитория.
 4. За лична, некомерсиална цел. Визуалните материали не можете да препродавате, да качвате на сървър с цел сваляне, не могат да бъдат дистрибутирани, или употребявани в какъвто и да е комерсиален контекст.
 5. Като част от стока или промоционални материали за продан и разпространение, включително и без ограничения: текстилни произведения, произведения на изкуството, магнити, стенни-картини, календари, играчки, поздравителни картички и всички други форми на физическо възпроизвеждане за продан и разпространение, стига тази стока да съдържа и други произведения и дизайнерска работа, освен закупените визуални материали.
 6. Като украса за стена (без нужда от каквато и да е нататъшна дизайнерска модификация), с декоративни цели в комерсиално пространство, собственост на вас или ваш клиент. Забранява се продажбата!
 7. Като вградена част и елемент от дигитални шаблони за продан и разпространение.

 

Авторски права

 1. Употребата на визуални материали с репортажни цели и в медия като част от репортажен материал, задължително трябва да бъдат придружени от цитиране на източника – автора и Adore Outdoors – в следния формат: “Име на автора / AdoreOutdoors.com”
 2. Ако и където е приложимо от комерсиална гледна точка, употребата на визуални материали в стока за продан и разпространение, трябва да бъде придружена от цитат на източника в следната форма: “Визуални материали са лицензирани от AdoreOutdoors.com”
 3. Цитиране на източника не е необходимо във връзка с която и да е друга употреба на визуалните материали, освен когато се ползват с други материали, които изискват цитат на източника при съответната употреба.
 4. Във всички случаи, цитатът на източника трябва да бъде в такива размери, цвят и разположение, че да може лесно да се прочете с невъоръжено око.

 

Забрани за употреба

 1. Забранява се употребата на визуални материали във и във връзка с порнографски материали и продукции.

 

Гаранции и отговорност

 1. Adore Outdoors гарантира, че:
  1. Визуалното съдържание е с пълни авторски права
  2. Визуално съдържание, в своята оригинална и непроменена форма, употребявано в съответствие с УУ и законите на Република България, няма да наруши ничии авторски права или интелектуална собственост, нито законите на РБ.
 2. Adore Outdoors не дава никакви гаранции, освен тези, описани в секция “Гаранции и отговорност” на Лицензното споразумение.
 3. Adore Outdoors не гарантира, че визуалните материали ще отговорят на вашите специфични изисквания или, че употребата им ще бъде безпроблемна и без грешки. Целият риск и преценка по отношение качество и представяне на материалите са изцяло отговорност на Купувача.
 4. Adore Outdoors не носи никаква отговорност в следните случаи:
  – когато вие или ваш клиент употребява визуално съдържание извън контекста на това споразумение, или по начин, нарушаващ местните закони.
  – когато в следствие на употребата на съдържанието са причинени щети на трета страна. В тези случаи, отговорността пада изцяло върху Купувача.
 5. Adore Outdoors не може да бъде подведен под отговорност в случаите, когато има предявен съдебен иск от трета страна към употребата на съдържанието от Купувача.
 6. В случаите, когато някое от правилата в тези УУ не може да бъде приложено, Купувачът и Adore Outdoors се обръщат към местното законодателство.

  1. Adore Outdoors не е задължен да връща платени суми, освен в случаите, когато законът изисква това.
 7. В случай, че Купувача наруши които и да е от изложените в това споразумение условия, Adore Outdoors не е задължен да изплати обратно каквито и да било такси, платени от Купувача.